NIEUWS

07-11-2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering 23-11

Uitnodiging voor de leden van voetbalvereniging Olympia ’28 voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 23 november 2018 om 20.00 uur in de kantine op het sportpark ’t Hoenbroeck te Hasselt.

Ook de ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom.

Agenda :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 17 november 2017
 4. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Begroting 2018-2019
 8. Bestuursverkiezingen

                * aftredend en niet herkiesbaar :  Alex Klein (penningmeester)

                                                                                 Arina van der Klocht (secretaris)

                  aftredend en herkiesbaar :           Henk Koopman (voetbalzaken)

 

                  Het bestuur draagt Laura Stuurman voor om de functie van secretaris te vervullen.   

                  (Tegen) kandidaten voor de functie van penningmeester, secretaris en voetbalzaken                                kunnen, ondersteund door minimaal drie leden, uiterlijk tot donderdag 22 november 20.00        uur ingebracht worden via het secretariaat, secretariaat@olympia28.nl

 

 1. Rondvraag
 2. Pauze
 3. Beantwoording rondvraag
 4. Sluiting

 

Als de agenda nog aangepast wordt , dan wordt dit vermeld op  http://www.olympia28.nl/index.php/page

 

 

Het bestuur van v.v. Olympia ´28                                           

 

NIEUWSARCHIEF

ZOEKEN

FORMULIEREN

PROGRAMMA EN STANDEN

CLUBSHOP

[ADVERTENTIE]