NIEUWS

13-11-2017

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de leden van voetbalvereniging Olympia ’28 voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 17 november 2017 om 20.00 uur in de kantine op het sportpark ’t Hoenbroeck te Hasselt.

Ook de ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom.

Agenda :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 18 november 2016
 4. Jaarverslag 2016-2017
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2016-2017
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Begroting 2017-2018 en contributie voorstel
 9. Bestuursverkiezingen
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Beantwoording rondvraag
 13. Sluiting

 Aftredend en niet herkiesbaar :  

Sjaak Bruins (voorzitter)

Hilco Beute (velden en gebouwen)

Jan Sijmon van den Berg (kantine)

Er komt geen opvolger voor Hilco Beute en Jan Sijmon van den Berg in het bestuur, deze functies worden via commissies ingevuld.

Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen, ondersteund door minimaal drie leden, uiterlijk tot 16 november 20.00 uur ingebracht worden via het secretariaat, secretariaat@olympia28.nl

 

 

Het bestuur van v.v. Olympia ´28

NIEUWSARCHIEF

ZOEKEN

FORMULIEREN

PROGRAMMA EN STANDEN

CLUBSHOP

[ADVERTENTIE]